Your search results

Danh sách bài viết

Bình Thuận dự kiến đón 50.000 lượt khách vào dịp lễ Qu...

Nghỉ lễ 2/9/2022 năm nay kéo dài 4 ngày được xem là cơ hội cho các trung tâm du lịch hấp dẫn khách du lịch, trong đó có Phan Thiết – Bình Thuận. Dự kiến, trong những ngày nghỉ lễ, du lịch Bình Thuận đón trên 50.000 lượt khách.

Compare Listings